WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Komitet Honorowy

Komitet Honorowy X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej:
 
 • prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk, prorektor ds. nauki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. Marzenna Dudzińska, prorektor ds. nauki, Politechnika Lubelska
 • dr hab. Anna Deryło-Marczewska prof. nadzw. UMCS, dziekan Wydziału Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Izabella Jackowska, dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. n. farm. Anna Malm, dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. Witold Stępniewski, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
 • prof. dr hab. Ryszard Szyszka, dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Zbigniew Galus, Czł. Koresp. PAN, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Adam Hulanicki, Czł. Koresp. PAN, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Roman Kaliszan, Czł. Koresp. PAN, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

 

Serdecznie zapraszamy na

 

X Polską Konferencję Chemii Analitycznej

 

Lublin, 1-5 lipca 2018

 

"Od chemii wszystko się zaczyna"

 

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie

we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

15.02.2018

www.pokocha2018.pl


Strona konferencji już działa pod adresem www.pokocha2018.pl.
więcej

Opis

Akapit ze strony: