WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Komitet Naukowy

Komitet Naukowy X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej:
 
 • dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. nadzw.AP, Akademia Pomorska w Słupsku
 • prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodniczący Zespołu Chemometrii i Metrologii Chemicznej
 • prof. dr hab. Marek Biziuk, Uniwersytet Gdański, Przewodniczący Zespołu Nauczania Chemii Analitycznej
 • prof. dr hab. Zbigniew Brzózka, Politechnika Warszawska, Przewodniczący Zespołu Miniaturyzacji i Analizy Śladowej
 • prof. dr hab. Ewa Bulska, Uniwersytet Warszawski,  Przewodniczący Zespołu Analizy Spektralnej
 • prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Przewodniczący Zespołu Chromatografii i Technik Pokrewnych 
 • dr hab. Irena Choma prof. nadzw. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Witold Ciesielski, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Tadeusz H. Dzido, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, Prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, sekretarz  KChA PAN
 • prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Uniwersytet w Białymstoku, v-ce prezes KChA PAN
 • prof. dr hab. Janusz Gołaś, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski, Politechnika Krakowska
 • prof dr hab. Maciej Jarosz, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Kała, prof. nadzw. IES, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Przewodniczący Zespołu Analityki Sądowej i Toksykologicznej  
 • dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska prof. nadzw. PŁ, Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. Ryszard Kocjan, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. Piotr Konieczka, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Paweł Kościelniak, Uniwersytet Jagieloński w Krakowie, Przewodniczący Zespołu Automatyzacji i Robotyzacji Metod Analitycznych 
 • prof. dr hab. Teresa Kowalska, Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Władysław Kubiak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Przewodniczący Zespołu Elektroanalizy
 • dr hab. Irena Malinowska prof. nadzw. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. n. farm. Michał Markuszewski, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
 • prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jacek Nawrocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 • prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Sławomira Skrzypek, Prof. nadzw. UŁ, Uniwersytet Łódzki 
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska, Politechnika Śląska 
 • prof. dr hab. Zofia Stępniewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański,  v-ce prezes KChA PAN
 • prof. dr hab. Piotr Szefer, Gdański Uniwersytet Medyczny, Przewodniczący Zespołu Analityki Żywności 
 • prof. dr hab. Kazimierz Szymański, Politechnika Koszalińska
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska, Politechnika Łódzka,
 • prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Przewodniczący Zespołu Analizy Farmaceutycznej, Biomedycznej i Produktów Naturalnych 
 • prof. dr hab. Wiesław Wasiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodniczący Zespołu Analityki Środowiskowej 
 • prof. dr hab. inż. Adam Voelkel, Politechnika Poznańska

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

 

Serdecznie zapraszamy na

 

X Polską Konferencję Chemii Analitycznej

 

Lublin, 1-5 lipca 2018

 

"Od chemii wszystko się zaczyna"

 

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie

we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

15.02.2018

www.pokocha2018.pl


Strona konferencji już działa pod adresem www.pokocha2018.pl.
więcej

Opis

Akapit ze strony: