WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej, która odbędzie się w Lublinie w dniach
1-5 lipca 2018 roku i w imieniu własnym mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w powyższym wydarzeniu i programie naukowym Konferencji wystąpieniem ustnym lub plakatowym na temat swoich najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie nauki.
Mile widziany będzie udział młodych naukowców z Państwa jednostek z posterami lub doniesieniami ustnymi z odpowiednią zniżką opłaty zjazdowej. 
Oczekując na spotkanie na naszej Konferencji, ślę serdeczne pozdrowienia i pozostaję z głębokim szacunkiem.
 
Prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Zakład Chemii Nieorganicznej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Chodżki 4A
20-093 Lublin
 
*   *   *   *   *
 
Dear Colleagues,
On behalf of the Organizing Committee as well as my own, I would like to invite you at the Xth Polish Conference on Analytical Chemistry which will be held in Lublin in 1-5 July 2018. I am convinced  that your contribution by oral and poster communications will increase the level of the scientific program of the conference. 
 
Best regards, 
 
 
Prof. Monika Waksmundzka-Hajnos
Chair of the Organizing Committee 
Department of Inorganic Chemistry,
Medical University of Lublin

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

 

Serdecznie zapraszamy na

 

X Polską Konferencję Chemii Analitycznej

 

Lublin, 1-5 lipca 2018

 

"Od chemii wszystko się zaczyna"

 

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie

we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

15.02.2018

www.pokocha2018.pl


Strona konferencji już działa pod adresem www.pokocha2018.pl.
więcej

Opis

Akapit ze strony: