WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

SEKCJA I: Analityka biochemiczna i kliniczna

Przewodniczący Sekcji
Prof. dr hab. Bernard Juskowiak
Prof. dr hab. Janusz Solski UM
 
Zakres tematyczny sekcji:
 
Tematyka sekcji obejmuje szeroko pojęte zagadnienia związane z chemią bioanalityczną zarówno w aspekcie badań podstawowych jak i aplikacyjnych w diagnostyce biomedycznej, farmakologii itp. Doniesienia powinny koncentrować się na następujących zagadnieniach:
 
  • Nowe metody bioanalityczne i ich zastosowanie (np. detekcja biomarkerów, strategie badań przesiewowych, separacja złożonych matryc biologicznych, sondy molekularne, testy immunochemiczne)
  • Nowe materiały do zastosowań bioanalitycznych i ich charakteryzacja (np. nanomateriały, nanomaszyny, fotoprzełączniki, sondy fluorescencyjne, ligandy – badanie powinowactwa)
  • Optymalizacja i walidacja metod w analityce biochemicznej (np. analityczna proteomoika i metabolomika, sekwencjonowanie białek i DNA, technika QPCR, biosensory, mikromacierze)
  • Nowoczesne techniki analityczne w zastosowaniach biomedycznych (np. LCMS, CEMS, MS w proteomice, techniki obrazowania, miniaturyzacja)
  • Postępy w zakresie nowoczesnych metod analitycznych w diagnostyce klinicznej
  • Postępy w  zakresie wdrażania nowoczesnych metod identyfikacji i oznaczania leków, produktów rozkładu oraz metabolitów w płynach ustrojowych i tkankach

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

 

Serdecznie zapraszamy na

 

X Polską Konferencję Chemii Analitycznej

 

Lublin, 1-5 lipca 2018

 

"Od chemii wszystko się zaczyna"

 

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie

we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

15.02.2018

www.pokocha2018.pl


Strona konferencji już działa pod adresem www.pokocha2018.pl.
więcej

Opis

Akapit ze strony: