WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

SEKCJA A: Podstawowe problemy analityczne w technikach separacyjnych i spektralnych

Przewodniczący Sekcji
prof. dr hab. Bogusław Buszewski
prof. dr hab. Ewa Bulska
 
Zakres tematyczny sekcji:
 
  • Nowe rozwiązania aparaturowe w analityce 
  • Badania fizykochemiczne i aplikacyjne w technikach separacyjnych i spektralnych
  • Optymalizacja metod i procedur analitycznych, planowanie doświadczeń
  • Dedykowane fazy stacjonarne do określonych zadań analitycznych
  • Zastosowanie technik spektralnych w analizie izotopowej, atomowej i cząsteczkowej
  • Testy analityczne - zalety i ograniczenia
  • Nowe metody przygotowania próbek do analiz - wydzielanie, wzbogacanie, miniaturyzacja
  • Narzędzia i procedury w kontroli jakości wyników analitycznych
  • Materiały odniesienia i ich rola w zapewnieniu spójności pomiarowej

 

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

 

Serdecznie zapraszamy na

 

X Polską Konferencję Chemii Analitycznej

 

Lublin, 1-5 lipca 2018

 

"Od chemii wszystko się zaczyna"

 

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie

we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

15.02.2018

www.pokocha2018.pl


Strona konferencji już działa pod adresem www.pokocha2018.pl.
więcej

Opis

Akapit ze strony: