WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

SEKCJA C: Analityka środowiskowa. Radioanalityka

Przewodniczący Sekcji
prof. dr hab. Wiesław Wasiak UAM
dr hab. Tomasz Tuzimski UM
prof. dr hab. Bogdan Skwarzec
 
Zakres tematyczny sekcji: 
 
Cele i zadania oraz kierunki rozwoju analityki i monitoringu środowiskowego. z szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
 
  • opracowanie i walidacja nowych procedur analitycznych w tym:
    - etapy przygotowania próbek środowiskowych do analizy 
    - zielona chemia analityczna
    - rola i zadania analityki środowiskowej i monitoringu i ich rozwój
 
  • projektowanie, budowa oraz próby zastosowania w praktyce analitycznej nowych typów urządzeń kontrolno-pomiarowych
 
Radioanalityka
 
  • Techniki radiometryczne i metody radioanalityczne stosowane w badaniach radioaktywności środowiska
    a. spektrometria alfa
    b. spektrometria beta
    c. spektrometria gamma
    d. neutronowa analiza aktywacyjna
 
  • Przygotowanie próbek do badań radiochemicznych
  • Nagromadzanie i migracja radiozotopów oraz pierwiastków śladowych w środowisku
  • Monitoring i kontrola skażeń promieniotwórczych
  • Modele radioekologiczne i techniki modelowanie długotrwałych skutków katastrof jądrowych i skażeń radioaktywnych
  • Metody geochronologii izotopowej stosowane do określania wieku szczątków skamielin i próbek organicznych oraz szybkości procesów sedymentacyjnych

 

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

 

Serdecznie zapraszamy na

 

X Polską Konferencję Chemii Analitycznej

 

Lublin, 1-5 lipca 2018

 

"Od chemii wszystko się zaczyna"

 

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie

we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

15.02.2018

www.pokocha2018.pl


Strona konferencji już działa pod adresem www.pokocha2018.pl.
więcej

Opis

Akapit ze strony: