WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

SEKCJA E: Analityka farmaceutyczna i produktów naturalnych

Przewodniczący Sekcji
prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
dr hab. Tomasz Pawiński
dr hab. Grażyna Zgórka UM
 
Zakres tematyczny Sekcji:
 
Tematyka Sekcji obejmuje szeroko pojęte zagadnienia analizy leków w postaciach farmaceutycznych i materiale biologicznym oraz analizy stosowane w klinicznej diagnostyce laboratoryjnej:
 
 • Współczesne metody izolacji substancji czynnych z matryc farmaceutycznych
 • Postępy w zakresie wdrażania nowoczesnych metod identyfikacji i oznaczania substancji czynnych, produktów rozkładu oraz zanieczyszczeń leków
 • Analityczne metody oceny substancji pomocniczych wykorzystywanych do formułowania postaci leków
 • Metody stosowane w kontroli jakości i badaniach między laboratoryjnych
 • Automatyzacja w analizie leków
 
Tematyka Sekcji obejmuje także zagadnienia analizy fitochemicznej:
 
 • Metody analiza fitochemicznej  w celu chemotaksonomii
 • Analiza produktów naturalnych w celu standaryzacji leku naturalnego 
 • Metody ustalenia tożsamości produktów roślinnych
 • Metody analityczne w celu poszukiwania aktywnych surowców roślinnych 
 • Badania przesiewowe aktywności biologicznej ekstraktów roślinnych
 • Wykrywanie substancji niebezpiecznych w surowcach roślinnych i preparatach: trujących metabolitów wtórnych (np. alkaloidy pirolizydynowe), pozostałości środków ochrony roślin i innych ksenobiotyków, metali ciężkich

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

 

Serdecznie zapraszamy na

 

X Polską Konferencję Chemii Analitycznej

 

Lublin, 1-5 lipca 2018

 

"Od chemii wszystko się zaczyna"

 

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie

we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

15.02.2018

www.pokocha2018.pl


Strona konferencji już działa pod adresem www.pokocha2018.pl.
więcej

Opis

Akapit ze strony: