WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

SEKCJA F: Miniaturyzacja w analizie chemicznej. Analiza śladowa

Przewodniczący Sekcji
prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski  UMCS 
 
Zakres tematyczny sekcji:
 
Tematyka Sekcji obejmuje zagadnienia specyfiki prowadzenia operacji jednostkowych (dozowanie, mieszanie, kontrola przepływu, rozdzielanie, reakcja analityczna, detekcja) w mikroskali, projektowania miniaturowych narzędzi i urządzeń, materiałów i technologii wykonywania miniaturowych systemów „Lab-on-a-Chip” a także wykorzystania ich w analizie materiału biologicznego (ocena proliferacji, migracji, żywotności komórek i badania ich wzajemnych oddziaływań). Wykorzystania miniaturowych sensorów i biosensorów w przepływowych układach analitycznych, modelowania i badania procesów hydrodynamicznych w układach przepływowych (mikrofluidyka) oraz wybranych przykładów zastosowań systemów LOC w nowoczesnej diagnostyce medycznej, kontroli procesowej w biotechnologii i monitorowaniu on-line zanieczyszczeń środowiska.
 
Szczególnie interesujące będą doniesienia dotyczące opracowania nowych narzędzi dla szybkiej diagnostyki medycznej, prowadzenia badań biologicznych, rozwoju proteomiki, metabolomiki i genetyki, gdzie skala i złożoność badanych obiektów wymaga metod i urządzeń, pozwalających na szybką i wiarygodną informację.
 
Analiza śladowa:
 
  • Problemy związane z wyodrębnieniem i zatężeniem analitów z matrycy w celu pozbycia się związków matrycy i interferentów utrudniających analizę. Nowe metody przygotowania próbek. Zapewnienie stabilności próbki do czasu analizy
  • Problemy związane z bardziej czułymi detektorami
  • Materiały odniesienia. Walidacja

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

 

Serdecznie zapraszamy na

 

X Polską Konferencję Chemii Analitycznej

 

Lublin, 1-5 lipca 2018

 

"Od chemii wszystko się zaczyna"

 

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie

we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

15.02.2018

www.pokocha2018.pl


Strona konferencji już działa pod adresem www.pokocha2018.pl.
więcej

Opis

Akapit ze strony: