WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

SEKCJA G: Metrologia i chemometria

Przewodniczące Sekcji
prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz
prof. dr hab. Łukasz Komsta UM 
 
Zakres tematyczny sekcji:
 
Tematyka sekcji związana jest z jakością wyników pomiarów i operacji na dużych zbiorach danych. Propozycja uczestnictwa w tej sekcji skierowana jest do osób zajmujących się:
 
  • stosowaniem zasad metrologii w pomiarach chemicznych, w tym szczególnie walidacją procedur analitycznych, zapewnieniem spójności pomiarowej, szacowaniem niepewności wyników pomiaru, jak również wytwarzaniem i stosowaniem wzorców chemicznych i  certyfikowanych materiałów odniesienia
  • wykorzystujących chemometrię jako narzędzie do opracowywania i wnioskowania w oparciu o duże zbiory wyników w obszarach związanych z badaniami środowiskowymi oraz stosowanych miedzy innymi w naukach sądowych, medycznych i innych

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

 

Serdecznie zapraszamy na

 

X Polską Konferencję Chemii Analitycznej

 

Lublin, 1-5 lipca 2018

 

"Od chemii wszystko się zaczyna"

 

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie

we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

15.02.2018

www.pokocha2018.pl


Strona konferencji już działa pod adresem www.pokocha2018.pl.
więcej

Opis

Akapit ze strony: