WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

SEKCJA H: Automatyzacja i robotyzacja metod analitycznych.

Przewodniczący Sekcji
prof. dr hab. Paweł Kościelniak
 
Zakres tematyczny sekcji: 
 
Jednym z najbardziej istotnych kierunków rozwoju analityki chemicznej jest automatyzacja i  mechanizacja metod analitycznych. 
 
Zagadnienie to dotyczy wszystkich etapów procedury analitycznej: od pobrania reprezentatywnej próbki, poprzez nadanie jej odpowiednich właściwości fizykochemicznych, aż po kalibrację i pomiar sygnału analitycznego. 
 
Automatyzacja przyczynia się nie tylko do zwiększenia komfortu pracy analitycznej, ale przede wszystkim do poprawy jakości analiz pod względem precyzji uzyskiwanych wyników. Zautomatyzowane systemy analityczne sprzyjają również regułom „zielonej chemii” poprzez zmniejszenie zużycia odczynników i zmniejszenie produkcji szkodliwych odpadów. 
 
Zapraszamy do udziału w sekcji wszystkich, którzy w swojej pracy naukowej i laboratoryjnej stosują tego typu systemy, aby podzielili się swoimi wynikami, osiągnięciami i spostrzeżeniami. W szczególności, liczymy na prezentacje z dziedziny analizy przepływowej z uwzględnieniem wszelkich aspektów metodycznych, instrumentalnych i aplikacyjnych tej problematyki. Mile będą widziane również wyniki badań z zakresu mikrofluidyki oraz przykłady zastosowania układów przepływowych w połączeniu z innymi, zautomatyzowanymi technikami analitycznymi. 
 

 

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

 

Serdecznie zapraszamy na

 

X Polską Konferencję Chemii Analitycznej

 

Lublin, 1-5 lipca 2018

 

"Od chemii wszystko się zaczyna"

 

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie

we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

15.02.2018

www.pokocha2018.pl


Strona konferencji już działa pod adresem www.pokocha2018.pl.
więcej

Opis

Akapit ze strony: