WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

SEKCJA J: Analityka elektrochemiczna

Przewodniczący Sekcji
prof. Władysław W. Kubiak 
prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk
 
  • Teoria metod elektroanalitycznych i procesów elektrodowych
  • Czujniki elektrochemiczne - koncepcje, konstrukcje i zastosowania
  • Nowe rozwiązania instrumentalne w elektroanalizie
  • Procedury przygotowana próbek do badań elektroanalitycznych
  • Metody przetwarzania sygnałów, kalibracji i oceny jakości wyników w elektroanalizie chemicznej
  • Metody elektroanalityczne w przemyśle, medycynie, kryminalistyce, ochronie  środowiska etc.
  • Zastosowanie metod elektrochemicznych analizy do badania właściwości substancji i materiałów oraz wyznaczania parametrów fizykochemicznych

 

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

 

Serdecznie zapraszamy na

 

X Polską Konferencję Chemii Analitycznej

 

Lublin, 1-5 lipca 2018

 

"Od chemii wszystko się zaczyna"

 

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie

we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

15.02.2018

www.pokocha2018.pl


Strona konferencji już działa pod adresem www.pokocha2018.pl.
więcej

Opis

Akapit ze strony: