WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

SEKCJA K: Analityka przemysłowa

Przewodniczący Sekcji
prof. dr hab. n. farm. Marek Wesołowski
prof. dr hab. Marzena Dudzińska PL
 
Zakres tematyczny sekcji:
 
Nowoczesne procedury chemii analitycznej mają niebagatelne zastosowanie we wszystkich działach przemysłu pozwalając na uzyskanie produktów wysokiej jakości. Do analityki przemysłowej możemy zaliczyć zarówno analizy wykonywane w laboratorium na rzecz danego procesu przemysłowego jak i pomiary on-line czy in-line realizowane bezpośrednio w linii technologicznej. Wszystkie te warianty wymagają walidowanych procedur, rzetelnych wykonawców oraz nader poprawnej implementacji. Mamy nadzieję przedstawić w ramach obrad sekcji „analityka przemysłowa” różnorodność procesów analitycznych stosowanych dla kontroli jakości surowców, półproduktów i produktów w polskich realiach. Nader cenne będą wystąpienia dotyczące zastosowań dla kontroli przebiegu procesu technologicznego w czasie realnym. Propozycja uczestnictwa w tej sekcji jest skierowana przede wszystkim do praktyków stosujących różne techniki i metody pomiarowe w życiu codziennym co nie wyklucza środowisk akademickich pracujących w tym zakresie.

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

 

Serdecznie zapraszamy na

 

X Polską Konferencję Chemii Analitycznej

 

Lublin, 1-5 lipca 2018

 

"Od chemii wszystko się zaczyna"

 

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie

we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

15.02.2018

www.pokocha2018.pl


Strona konferencji już działa pod adresem www.pokocha2018.pl.
więcej

Opis

Akapit ze strony: