WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Imprezy towarzyszące

"Za rzecz niezwykłą trzeba uznać, że o małym prowincjonalnym miasteczku usłyszała cała muzyczna Europa, ale bez wątpienia jeszcze większym osiągnięciem jest fakt, że nie był to sukces jednorazowy. Imię zespołu "Scholares Minores pro Musica Antiqua" i dziecięcego chóru "Szczygiełki" stało się synonimem wysokiej jakości, jaką zapewniają kolejne występy naszych muzycznych wychowanków. I to właśnie wydaje się szczególnie godne podkreślenia, gdy przychodzi mówić nam o 35-leciu istnienia poniatowskiego zespołu. O ile w przypadku początkowych sukcesów "Szczygiełków" można mówić o szczęśliwych zbiegach okoliczności, o tyle -z perspektywy 35-lecia - należy podkreślić ogromną pracę, dzięki której udało się zespołowi "Scholares Minores" wejść do elitarnego grona muzyków profesjonalnych posługujących się nie tylko doskonałym warsztatem, ale też ogromnym wyczuciem artystycznym i niekłamaną miłością do uprawiania muzyki. Dziś, bez przesady można powiedzieć, że Poniatowa jest znaczącym punktem na muzycznej mapie Europy."

Danuta i Witold Danielewiczowie
 

 

 

 

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

 

Serdecznie zapraszamy na

 

X Polską Konferencję Chemii Analitycznej

 

Lublin, 1-5 lipca 2018

 

"Od chemii wszystko się zaczyna"

 

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie

we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

15.02.2018

www.pokocha2018.pl


Strona konferencji już działa pod adresem www.pokocha2018.pl.
więcej

Opis

Akapit ze strony: