WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Program konferencji

Harmonogram X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej, Lublin, 1-5 lipca 2018 r.

Niedziela 01.07.2018 r.

 •    10:00 - 15:00  Rejestracja
 •    15:00 - 16:00  Uroczyste otwarcie konferencji
 •    16:00 - 18:00  Wykłady plenarne
 •    18:00  Kolacja

Poniedziałek 02.07.2018 r.

 •     8:30 - 10:30  Wykłady plenarne
 •    10:30 - 11:00  Przerwa kawowa
 •    11:00 - 13:00  Wykłady w sekcjach
 •    13:00 - 14:30  Obiad
 •    14:30 - 15:30  Wykłady w sekcjach
 •    15:30 - 17:00  Sesja posterowa  I
 •    19:00  Uroczysta kolacja w hotelu "Victoria”

Wtorek 03.07.2018 r.

 •    8:30 - 10:30  Wykłady plenarne
 •    10:30 - 11:00  Przerwa kawowa
 •    11:00 - 13:00  Wykłady w sekcjach
 •    13:00 - 14:30  Obiad
 •    14:30 - 15:30  Wykłady w sekcjach
 •    15:30 - 17:00  Sesja posterowa  II
 •    19:00  Koncert zespołu “Scholares Minores Pro Musica Antiqua” w  Filharmonii Lubelskiej
 •    Po koncercie zebranie członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Środa 04.07.2018 r.

 •    8:30 - 9:15  Wykłady plenarne
 •    9:15 - 10:30  Wykłady w sekcjach
 •    10:30 - 11:00  Przerwa kawowa
 •    11:00 - 12:00  Wykłady w sekcjach
 •    12:00 - 13:00  Krótkie wystąpienia ustne (wykłady)
 •    13:00 - 14:30  Obiad
 •    14:30 - 15:30  Krótkie wystąpienia ustne (wykłady)
 •    15:30 - 17:00  Sesja posterowa III
 •    19:00  Impreza plenerowa w Ogrodzie Botanicznym UMCS

Czwartek 05.07.2018 r.

 •    8:30 - 10:30  Krótkie wystąpienia ustne (sesja młodych)
 •    10:30 - 11:00  Przerwa kawowa
 •    11:00 - 12:00  Krótkie wystąpienia ustne (sesja młodych)
 •    12:00 - 12:30  Zamknięcie konferencji
 •    12:30 - 14:00  Obiad

 

Na chwilę obecną znamy już tematy części wykładów zaproszonych prelegentów. W miarę napływu informacji zestawienie będzie aktualizowane.

 •    prof. dr hab. Zbigniew BRZÓZKA, Politechnika Warszawska, "Mikrosystemy „Lab-on-Chip” jako narzędzia bioanalityczne do badań na poziomie komórkowym"
 •    prof. dr hab. Bernard JUSKOWIAK, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, "Oligonukleotydowe sondy fluorescencyjne bazujące na strukturze tetrapleksu DNA"
 •    dr hab. Maria KAŁA, prof. IES, Instytut Ekspertyz Sądowych, "Znaczenie oznaczania metabolitów ksenobiotyków w interpretacji wyników analizy toksykologicznej płynów ustrojowych dla celów sądowych"
 •    dr hab. Rajmund MICHALSKI, prof. IPIŚ PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, "Nowe rozwiązania i wyzwania w chromatografii jonowej"
 •    prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK, Politechnika Gdańska, "Uciążliwość środowiskowa i ekspozycja zawodowa analityków – nowe parametry oceny technik i procedur analitycznych"
 •    dr hab. Tomasz PAWIŃSKI, Warszawski Uniwersytet Medyczny, "Zastosowanie metod chromatograficznych w terapeutycznym monitorowaniu leków"
 •    prof. dr hab. Bogdan SKWARZEC, Uniwersytet Gdański, "Techniki pomiarowe współczesnej radioanalityki"
 •    prof. dr hab. Piotr SZEFER, Gdański Uniwersytet Medyczny, "Zastosowanie danych analitycznych w ocenie chemometrycznej autentyczności żywności"
 •    prof. dr hab. Kazimierz SZYMAŃSKI, Politechnika Koszalińska, "Przykłady modelowania procesów migracji mikrozanieczyszczeń w podłożu składowisk odpadów"
 •    dr hab. Grażyna ZGÓRKA, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, "Standaryzacja ekstraktów roślinnych zawierających bioaktywne polifenole z wykorzystaniem sprzężonych technik chromatograficznych (HPLC) i spektroskopowych (PDA/FL/QToF/MS-MS)"

Goście zagraniczni:

 •    Prof. Bezhan CHANKVETADZE, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, "Enantioselective analysis of chiral compounds: Current trends and future needs"
 •    Prof. Ewa CUKROWSKA, University of the Witwatersrand, RPA, "Assessing the bioavailability of environmental pollutants in different environmental compartments: from sampling, samples treatment to analyses"

 

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

 

Serdecznie zapraszamy na

 

X Polską Konferencję Chemii Analitycznej

 

Lublin, 1-5 lipca 2018

 

"Od chemii wszystko się zaczyna"

 

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie

we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

15.02.2018

www.pokocha2018.pl


Strona konferencji już działa pod adresem www.pokocha2018.pl.
więcej

Opis

Akapit ze strony: