WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Terminy

 

Rejestracja uczestników konferencji jest możliwa metodą on-line.

W tabeli poniżej podane są ostateczne terminy rejestracji oraz przesyłania streszczeń prezentacji.

 

  I termin II termin
Rejestracja do 20.III.2018 do 20.IV.2018
Streszczenia do 20.III.2018 do 20.IV.2018

 

Uwaga!

Ze względu na rozmiar tablic, którymi dysponujemy, rozmiar prezentowanych przez Państwa posterów nie może przekraczać wymiarów 60 cm x 90 cm (szer. x wysok.)

 
Wytyczne dotyczące streszczenia:
 
  • Streszczenie musi być napisane w języku polskim.
  • Streszczenie nie powinno być dłuższe niż jedna strona formatu A4.Nazwa pliku powinna być zapisana nazwiskiem pierwszego autora w formacie doc lub docx.
  • Tytuł powinien być zwięzły i napisany pogrubioną czcionką, z literami o rozmiarze czcionki 14 pkt. Powinna być pozostawiona pusta linia z rozmiarem czcionki 10 pkt. między tytułem a nazwiskami autorów; ich adresami i miejscami zatrudnienia; tekstem streszczenia i spisem literatury, jeżeli istnieją.
  • Nazwiska autorów powinny być pisane czcionką bez pogrubienia, wielkimi literami, o rozmiarze 12 pkt. Po nazwisku należy podać inicjały imion. Nazwisko autora prezentującego należy podkreślić.
  • Nazwiska i nazwy instytucji, w tym adres do korespondencji, miasto i kraj, powinny zwykłymi literami o rozmiarze 12 pkt. 
  • Tekst streszczenia powinien być  napisany czcionką o rozmiarze 12 pkt. Streszczenie powinno krótko opisać cel badań, metody, główne wyniki i główne wnioski. Abstrakty bez określonych wyników nie będą akceptowane.
  • Tabele, rysunki lub ilustracje, ograniczone do minimum.
  • Powinno się stosować nazewnictwo IUPAC razem z jednostkami SI.
  • Podziękowania (kursywa): lista instytucji i / lub osób pisanych zwykłymi literami
  • rozmiar czcionki 12 pkt.

Wzór abstraktu można pobrać z tej strony.

X Polska Konferencja Chemii Analitycznej

 

Serdecznie zapraszamy na

 

X Polską Konferencję Chemii Analitycznej

 

Lublin, 1-5 lipca 2018

 

"Od chemii wszystko się zaczyna"

 

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie

we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

15.02.2018

www.pokocha2018.pl


Strona konferencji już działa pod adresem www.pokocha2018.pl.
więcej

Opis

Akapit ze strony: